Sjå direktevideo frå Follestaddalen – stor elv ved Høgebrua

foto