Krev svar om bruk av tvang mot utviklingshemma

foto