Fagdirektøren i Helse Møre og Romsdal har sagt opp