Ber om utsetting av Mork-saka og skisserer løysing