Kraftbørsen Nord Pool har kome med kraftprisane for julaftan. Prisane fell.

Snittprisen julaftan er på 68 øre per kWh. På det lågaste er prisen 34 øre per kWh, og på det dyraste 80 øre.

Dette er spotprisen på kraftbørsen. For straumkunande kjem avgifter og nettleige i tillegg.