Grendahusa er viktige mange stadar. Her er det dans i Leikvang, huset til Leikanger Ungdomslag. Foto: Ingvild F. Mellien

Ei framtid for grendahusa?

Det finst fleire tusen grendahus rundt omkring i landet vårt. «Huset i bygda»-prosjektet jobbar med å ta vare på dei.