Vil prioritere ny symjehall og kutte nytt kulturhus