- Skal vi klare å ha nok og rett kompetanse til dei sjukaste, må desse få tilbod på Ørstaheimen