– Vi må vere tydelege på at vi ønskjer dei unge si meining