Volda sjukehus: Får utdanne dei som jobbar med uhelbredeleg sjuke

foto