Klimaendringar: Vil ikkje ha dyrking langs elv

foto