Framtida til sorenskrivargarden vert vurdert

foto