Opnar for gjenfangst av rømt oppdrettslaks med garn og not i Ørsta og på Fyrde