- Set min lit til Jon Georg i budsjettforhandlingane, seier rektoren

foto