Undersøking: Heimekontor har gitt vektauke og dårlegare helse