Redningsaksjonen avslutta, men leitinga held fram

foto