Her fryktar dei flaumskade på bygningar og vegar

foto