- Eg sjølv har vore på randa til å gi opp. Difor er det så kjempeviktig å tru på seg sjølv

foto