– Ikkje alle stadar vi kan busette flyktningane

foto