Har tatt vare på det over hundre år gamle huset si sjel

foto