Mange tørkar klede på stativ for å spare straum

foto