Bergensruta vert erstatta med avgangar frå Florø

foto