Flyttinga av rehab-tenestene på Mork utsett på ubestemt tid