– Risikerer snøskred, sørpeskred, jordskred og flaum i helga