Arrangerer kurs for å ta vare på sjøaurebekkar i Ørsta og Volda

foto