Pent og pynteleg inn Hjørundfjorden – men fri fart forbi Finnes?

foto