- Sjukepleiarar kjem til å seie opp dersom dette vert vedteke

foto