Små vasskraftanlegg er like billige i drift som store

foto