Korona vart første utfordring for nye Volda - no gjeld det å hindre at Voldatunnelen vert utsett

foto