Tok kvelartak på sambuar - dømd til samfunnsstraff

foto