Kommunekontrollen er kritiske til den politiske styringa av VØR

foto