Opposisjonen samde om kraftig auke i erstatninga til pelsdyrbøndene

foto