- Hundeskiten er overalt, på vegar, turvegar og fortau

foto