Det varti alt gjeve 5.166 røyster ved kommunestyre- og fylkestingsvalet i Ørsta. Detutgjer 65,34 prosent av røystene.

Røystetaleter vesentleg høgare enn for fire år sidan, då 4.506 røysteføre deltok i valet.

Deltakingai kommunestyrevalet var vesentleg høgare enn i fylkestingsvalet. Medan 5.166røysta i kommunestyrevalet var det berre 4.448 som røysta i fylkestingsvalet.Frammøteprosenten i fylkestingsvalet var på 56,7 prosent.