Hendinga skjedde 2. juledag om ettermiddagen. Politiet skreiv på Twitter om lag klokka 1800: Ørsta: einslig bil ut av vegen,står no i ein hage. Opplyst til å ikkje vere personskade.