Opphevar Ørsta sitt vedtak om å rive natursteinsbru frå 1877

foto