No vert du tilrådd å bruke munnbind på buss, hurtigbåt og ferje