Rekrutteringskrise: To søkjarar på fem sjukepleiarstillingar