Sterke protestar: Bygningane kjem til å ruve i underkant av 23 meter over bakkeplan

foto