- Ikkje overraska over avgjerda i Høgsterett

foto