Vegvesenet foreslår redusert pendlarrabatt på ferjene

foto