- Vi set av ein heil arbeidsdag til synfaring

foto