«Ikkje juridisk grunnlag for å kreve eigendel for fonnvernet»