– Vi førebur oss på å ta imot pasientar frå Ukraina

foto