Prisauke sidan i vår: Voldabadet vil koste kommunen fem millionar meir per år