Nasjonalpark i Ørsta: - Kommunen har vetorett

foto