Helga Synnevåg Løvoll har fått forskings- og utviklingsprisen 2022

foto