Torsdag kjem Justiskomiteen til Stortinget til Ørsta. Komiteen reiser til Sunnmøre Politidistrikt og Ørsta for å drøfte mellom anna ressurssituasjonen.

Sunnmøre Politidistrikt opplyser at leiar Per Sandberg og dei andre medlemmene i Justiskomiteen møter leiinga i Sunnmøre Politidistrikt politimeister Jon Steven Hasseldal og lensmennene i Ørsta og Volda, Guttorm Hagen og Jostein Vatne.

Politimeisteren vil orientere om aktuelle utfordringar i distriktet som økonomi, ressursar og geografiske utfordringar.