– Det er fint å kjenne andleta til dei andre som bur her