– Dette er allmennyttige midlar som skal bidra til at det er betre å bu og virke på Søre Sunnmøre, seier administrerande banksjef Solveig Midtbø.

Vidare vert det foreslått ei overføring til Sparebankfondet på 64,7 millionar kroner mot 28,6 i 2012.

Det er representantskapet som endeleg skal vedta disponeringane.